Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego

Pingpongowe Marzenia z PSE

"Pingpongowe Marzenia z PSE" to unikatowy program przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych w formie zajęć pozalekcyjnych. Organizacja szkolenia jest elementem "Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego".


Wartością dodaną przedsięwzięcia jest stworzenie efektywnego systemu wyłaniania najzdolniejszych dzieci do tenisa stołowego poprzez przejście ze sportu szkolnego do klubów oraz wdrożenie ich do współzawodnictwa sportowego w ramach lokalnych i ogólnopolskich zawodów. Ponadto dzięki udziałowi w zajęciach tenisa stołowego ulegną zwiększeniu możliwości rozwojowe dzieci, co będzie skutkowało odciągnięciem ich od złych nawyków, poprzez pokazanie im pozytywnych walorów płynących z uprawiania sportu.


Na potrzebę zwiększenia każdej formy aktywności fizycznej zwracają uwagę zarówno wyniki publikowanych badań poziomu zdrowia i aktywności ruchowej dzieci, słabe wyniki testów sprawnościowych w szkołach oraz niepokojące raporty zdrowotne młodego pokolenia. Ważnym aspektem zachęcającym dzieci do udziału w szkółkach niewątpliwie jest fakt , że gra w tenisa stołowego pomaga rozwinąć inteligencję dziecka, jednocześnie zwiększając jego sprawność fizyczną. To jedyna dyscyplina, która ma tak znaczący wpływ na rozwój mózgu. A dzieje się tak, ponieważ gra dobrze wpływa na koordynację między dłonią a wzrokiem. Podczas meczów zawodnik musi być skupiony na piłeczce i odpowiednio szybko zareagować. Takie ćwiczenie jest idealne dla dzieci.


Celem projektu jest:

 • Upowszechnianie aktywności fizycznej uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych;
 • Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji tenisa stołowego wśród najmłodszych;
 • Wyrównywanie szans w dostępie do zorganizowanej aktywności fizycznej niezależnie od miejsca zamieszkania oraz statusu materialnego rodziców;
 • Stworzenie klarownego systemu wyłaniania talentów i pozyskania najzdolniejszych dzieci do uprawiania sportu;
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych;
 • Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport;
 • Identyfikacja sportowych talentów.

W ramach organizowanych zajęć pozalekcyjnych z tenisa stołowego będziemy zobligowani przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do przeprowadzenia (co 6 miesięcy) testów sprawnościowych dla wszystkich dzieci zapisanych do programu. Wyniki testów powinny zostać wprowadzone do Narodowej Bazy Talentów.


Dla zawodników i zawodniczek wyróżniających się w całym Programie zostaną zorganizowane dwie konsultacje w czasie wolnym od zajęć szkolnych (po jednej konsultacji w OSSM Gdańsk, oraz w OSSM Drzonków). PZTS zorganizuje wspólne treningi z starszymi kolegami i koleżankami, którzy na co dzień przebywają w Ośrodkach Szkolenia PZTS.


Zawodnicy z OSSM-ów opowiedzą jak wygląda ich życie (ile czasu poświęcają na treningi i ile na naukę, oraz jak udaje im się to pogodzić). Treningi poprowadzą trenerzy realizujący programy szkoleniowe z KN juniorów. W ten sposób chcemy inspirować i motywować dzieci.


Kryteria:

 • 20 Klubów zostało wskazanych przez Partnera Programu Polskie Sieci Elektroenergetyczne;
 • 15 Klubów z największą ilością zdobytych punktów rankingowych w Polsce - liczy się suma zdobytych punktów rankingowych w dwóch kat. wiekowych (Młodzicy i Żacy) 
 • 16 Klubów (po jednym najlepszym z każdego województwa) z największą ilością zdobytych punktów rankingowych - liczy się suma zdobytych punktów rankingowych w dwóch kat. wiekowych (Młodzicy i Żacy)
 • 16 Klubów (po jednym najlepszym z każdego województwa) z największą ilością posiadanych licencji zawodnika - liczy się suma posiadanych licencji w dwóch kat. wiekowych (Młodzicy i Żacy);
 • 3 Klubów z największą ilością posiadanych licencji zawodnika w Polsce - liczy się suma posiadanych licencji w dwóch kat. wiekowych (Młodzicy i Żacy);

Materiały do pobrania

1. Pingpongowe Marzenia z PSE - kryteria wyboru klubów
2. Pingpongowe Marzenia z PSE - lista zakwalifikowanych klubów
3. Godziny zajęć w klubach