Polski Związek Tenisa Stołowego

Licencje okresowe zawodnicze

według województw

oznaczenia dla zaw. zagranicznych w kolumnie 'Kraj':
+P - podano nr PESEL, +KP - zawodnik posiada Kartę Polaka

Brak danych.