Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: PSZCZÓŁKA Wanda
Rok urodzenia: 2009
Płeć: kobieta
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2020/2021 MOSM Tychy 9778 06.10.2020 zawodnicza aktywna
2 2021/2022 MOSM Tychy 4596 02.09.2021 zawodnicza aktywna
3 2022/2023 MOSM Tychy 7415 08.09.2022 zawodnicza aktywna
4 2023/2024 MOSM Tychy 7460 05.09.2023 zawodnicza aktywna

Historia rankingu indywidualnego

Lp. Sezon KW OLR 0
pkt./poz.
Pkt. 1 OLR 1
pkt./poz.
Pkt. 2 OLR 2
pkt./poz.
Pkt. 3 OLR 3
pkt./poz.
Pkt. 4 OLR 4
pkt./poz.
1 2020/2021 mło13 13
375
2 2021/2022 mło 13
278

20 20
352
20 40
312
40
361
3 2021/2022 kad
24 24
270
24 48
253
13 61
278
61
304
4 2021/2022 jun
16 16
333
16 32
342
10 42
368
42
389
5 2022/2023 kad 61
226
24 24
285
13 37
309
25 62
283
62
320
6 2022/2023 jun 42
362
16 16
313
16 32
345
11 43
356
43
368
7 2023/2024 kad 62
239

14 14
424
24 38
385
38
397
8 2023/2024 jun 43
334
11 11
334
11
400
11
440
11
446