Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: KUCHARSKA Amelia
Rok urodzenia: 2009
Płeć: kobieta
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2019/2020 ORZEŁ Wysocko Wielkie 8955 12.09.2019 zawodnicza aktywna
2 2020/2021 ORZEŁ Wysocko Wielkie 1790 24.08.2020 zawodnicza aktywna
3 2021/2022 Orzeł Wysocko Wielkie 1195 24.08.2021 zawodnicza aktywna
4 2022/2023 Orzeł Wysocko Wielkie 5001 01.09.2022 zawodnicza aktywna
5 2023/2024 Orzeł Wysocko Wielkie 2522 23.08.2023 zawodnicza aktywna

Historia rankingu indywidualnego

Lp. Sezon KW OLR 0
pkt./poz.
Pkt. 1 OLR 1
pkt./poz.
Pkt. 2 OLR 2
pkt./poz.
Pkt. 3 OLR 3
pkt./poz.
Pkt. 4 OLR 4
pkt./poz.
1 2019/2020 mło
11 11
412
7 18
439
18
480
18
464
2 2019/2020 żak
25 25
261
29 54
195

31 60
160
3 2020/2021 mło 18
336
33 33
192


33
279
4 2021/2022 mło 33
199
36 36
155
38 74
129
39 113
115
40 117
147
5 2021/2022 kad


41 41
337
41
354
6 2022/2023 kad 41
271
41 41
168
48 89
128
33 122
147
67 156
99
7 2023/2024 kad 156
65
54 54
76
44 98
116
41 139
126
61 159
106