Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: ZOCHNIAK Milena
Rok urodzenia: 2012
Płeć: kobieta
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 GUKS Gorzkowice 5143 20.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 GUKS Gorzkowice 3109 29.08.2019 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 GUKS Gorzkowice 3903 05.09.2020 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 GUKS Gorzkowice 4485 02.09.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 GUKS Gorzkowice 4620 01.09.2022 zawodnicza aktywna
6 2023/2024 GUKS Gorzkowice 7172 05.09.2023 zawodnicza aktywna

Historia rankingu indywidualnego

Lp. Sezon KW OLR 0
pkt./poz.
Pkt. 1 OLR 1
pkt./poz.
Pkt. 2 OLR 2
pkt./poz.
Pkt. 3 OLR 3
pkt./poz.
Pkt. 4 OLR 4
pkt./poz.
1 2019/2020 mło
21 21
373
21
425
21
459
21
446
2 2019/2020 kad
23 23
356
23
406
23
421
23
411
3 2020/2021 mło 21
324
4 2020/2021 kad 23
309
5 2022/2023 kad
23 23
295
23
370
23
409
23
424
6 2023/2024 mło

29 29
326
29
393
29
427
7 2023/2024 kad 23
336

16 16
415
16
459
16
465