Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: PANCEWICZ Szymon
Rok urodzenia: 2007
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 PAŁAC M. SYRENA W-wa 6554 20.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 PAŁAC M. SYRENA W-wa 6705 06.09.2019 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 PAŁAC M. SYRENA W-wa 6497 10.09.2020 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 Pałac Mł. Syrena Warszawa 9139 16.09.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 Pałac Mł. Syrena Warszawa 3146 29.08.2022 zawodnicza aktywna
6 2023/2024 Pałac Mł. Syrena Warszawa 2151 22.08.2023 zawodnicza aktywna

Historia rankingu indywidualnego

Lp. Sezon KW OLR 0
pkt./poz.
Pkt. 1 OLR 1
pkt./poz.
Pkt. 2 OLR 2
pkt./poz.
Pkt. 3 OLR 3
pkt./poz.
Pkt. 4 OLR 4
pkt./poz.
1 2017/2018 żak
8 8
327
8
452
8 16
460
16
494
2 2018/2019 mło
6 6
475
17 23
420
23
532
23
575
3 2019/2020 mło 23
378
23 40
316
23
523
23
565
23
593
4 2019/2020 kad
7 7
722
7
800
7
860
7
849
5 2020/2021 kad 7
634
8 8
499


8
584
6 2021/2022 kad 8
416
8 8
477
8 16
534
16
662
16
686
7 2021/2022 jun


6 6
820
6
834
8 2022/2023 jun 6
752

16 16
608
10 26
596
25 51
486
9 2023/2024 jun 51
432
8 8
584
8
729
8
817
8
824