Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: JANOSZCZYK Julia
Rok urodzenia: 2007
Płeć: kobieta
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 LUKS FALA Piotrawin 5714 19.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 LUKS FALA Piotrawin 5067 03.09.2019 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 LUKS FALA Piotrawin 6637 10.09.2020 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 LUKS Fala Piotrawin 6417 07.09.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 LUKS Fala Piotrawin 6128 06.09.2022 zawodnicza aktywna

Historia rankingu indywidualnego

Lp. Sezon KW OLR 0
pkt./poz.
Pkt. 1 OLR 1
pkt./poz.
Pkt. 2 OLR 2
pkt./poz.
Pkt. 3 OLR 3
pkt./poz.
Pkt. 4 OLR 4
pkt./poz.
1 2017/2018 mło
27 27
234
27
326
17 44
293
44
341
2 2017/2018 kad
24 24
256
24
351
11 35
361
35
374
3 2017/2018 żak
30 30
113
25 55
135
32 87
115
27 89
140
4 2018/2019 mło 44
236
28 28
212
20 48
220
28 76
206
36 92
209
5 2018/2019 kad 35
292
24 24
282
24 48
271
48
321
48
337
6 2019/2020 mło 92
129
84
163
33 97
146
69
253
33
389
7 2019/2020 kad 48
245
24
351