Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: CHŁODNICKI Piotr
Rok urodzenia: 2002
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 ZKS Zielona Góra 54 28.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 ZKS Zielona Góra 716 14.08.2019 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 ZKS Zielona Góra 215 10.08.2020 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 GMKS Strzelec Frysztak 5573 06.09.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 GMKS Strzelec Frysztak 1532 19.08.2022 zawodnicza aktywna
6 2023/2024 GMKS Strzelec Frysztak 896 11.08.2023 zawodnicza aktywna

Historia rankingu indywidualnego

Lp. Sezon KW OLR 0
pkt./poz.
Pkt. 1 OLR 1
pkt./poz.
Pkt. 2 OLR 2
pkt./poz.
Pkt. 3 OLR 3
pkt./poz.
Pkt. 4 OLR 4
pkt./poz.
1 2017/2018 sen
72 72
115
61 133
125
18 151
196
100 233
137
2 2017/2018 jun
80 80
41
59 139
64
80 219
53
81 241
54
3 2018/2019 sen 233
137
63 63
164
68 131
124
68 199
107
85 221
150
4 2018/2019 jun 241
37
85 85
33
113 198
26
164 362
16
175 452
13
5 2019/2020 sen 221
150
70 223
146
70 225
129
74 229
122
105 249
87
6 2019/2020 jun 452
9
108 452
10
100 447
10
108 391
17
181 397
20
7 2020/2021 sen 249
87
81 186
78
130 235
40

88 218
46
8 2020/2021 mł-c
81 186
130 235
40

201 201
7
9 2021/2022 sen 218
46
57 299
52
57 275
63
62 207
171
102 221
155
10 2021/2022 mł-c
57 299
57 275
62 207
170
165 165
13
11 2022/2023 sen 221
155
62 226
145
108 272
63
97 307
48
115 320
42
12 2022/2023 mł-c
62 226
108 272
97 307
48
109 109
33
13 2023/2024 sen 320
42
71 320
37
283
50
186
208
98 169
250
14 2023/2024 mł-c
71 320
283
186
208