Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: RAKOWSKA Karolina
Rok urodzenia: 2002
Płeć: kobieta
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 KU AZS UJD Częstochowa 182 20.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 SKARBEK Tarnowskie G. 859 19.08.2019 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 SKARBEK Tarnowskie G. 2895 31.08.2020 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 KTS Gliwice 7535 09.09.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 KTS Gliwice 642 13.08.2022 zawodnicza aktywna
6 2023/2024 KTS Gliwice 1152 16.08.2023 zawodnicza aktywna

Historia rankingu indywidualnego

Lp. Sezon KW OLR 0
pkt./poz.
Pkt. 1 OLR 1
pkt./poz.
Pkt. 2 OLR 2
pkt./poz.
Pkt. 3 OLR 3
pkt./poz.
Pkt. 4 OLR 4
pkt./poz.
1 2017/2018 sen

40 40
294
25 65
267
65
301
2 2017/2018 jun
43 43
198
43 86
177
63 149
136
81 187
103
3 2018/2019 sen 65
301
62 62
162
67 129
129
62 191
105
96 225
132
4 2018/2019 jun 187
71
90 90
29
80 170
39
90 260
34
100 280
37
5 2019/2020 sen 225
132
77 240
110
97 270
68
62 270
63
120 294
45
6 2019/2020 jun 280
27
120 310
22
120 340
22
90 340
25
112 352
20
7 2020/2021 sen 294
45
130 250
33
66 250
30

149 279
28
8 2020/2021 mł-c
130 250
66 250
30

124 124
26
9 2021/2022 sen 279
28
69 348
32
62 284
57
130 348
32
120 319
36
10 2021/2022 mł-c
69 348
62 284
130 348
32
136 136
17
11 2022/2023 sen 319
36
85 335
39
335
36
77 282
49
115 277
64
12 2022/2023 mł-c
85 335
335
77 282
49
165 165
14
13 2023/2024 sen 277
64
40 232
120
62 254
86
73 250
91
175
191
14 2023/2024 mł-c
40 232
62 254
73 250
91
124 124
27