Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: WIĘCKOWSKA Julia
Rok urodzenia: 2002
Płeć: kobieta
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 SKS 40 Warszawa 7680 20.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 niestow. woj. MAZ 11239 16.09.2020 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 UKS ATS Białystok 10364 29.10.2020 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 Bogoria Grodzisk Maz. 40 09.08.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 Bogoria Grodzisk Maz. 1317 17.08.2022 zawodnicza aktywna
6 2023/2024 ATS Akanza Lublin 1243 16.08.2023 zawodnicza aktywna

Historia rankingu indywidualnego

Lp. Sezon KW OLR 0
pkt./poz.
Pkt. 1 OLR 1
pkt./poz.
Pkt. 2 OLR 2
pkt./poz.
Pkt. 3 OLR 3
pkt./poz.
Pkt. 4 OLR 4
pkt./poz.
1 2017/2018 sen
77 77
89
62 139
131
72 211
112
211
169
2 2017/2018 jun
95 95
21
90 185
25
74 259
33
100 285
38
3 2018/2019 sen 211
169


74 74
244
94 168
205
4 2018/2019 jun 285
22

151 151
48
70 221
55
175 396
19
5 2019/2020 sen 168
205
168
212
168
196
94
304

6 2019/2020 jun 396
13
90 416
13
84 349
20
84 349
20
149 323
32
7 2020/2021 sen110 110
262
8 2020/2021 mł-c100 100
61
9 2021/2022 sen 110
262
85 195
189
81 276
65
81 276
63
88 254
99
10 2021/2022 mł-c
85 195
81 276
81 276
63
124 124
26
11 2022/2023 sen 254
99
71 250
97
71 240
111
90 249
88
110 271
71
12 2022/2023 mł-c
71 250
71 240
90 249
88
124 124
27
13 2023/2024 sen 271
71
271
68
200
165
110
259

14 2023/2024 mł-c
271
200
110
259